Tiedote – Mary S. Morgan: Talouden mittarit poliittisen toiminnan työkaluina

Professori Mary S. Morgan / Making Economic Concepts Fit for Public Action 
Argumenta Distinguished Lecture 
Aika: 25th of August 2023, 14:00-16:00 
Paikka: Metsätalo (Unioninkatu 40), sali 2 
Lisätiedot ja linkki striimiin:  
Zoom-linkki: https://helsinki.zoom.us/s/66548865181
Meeting ID: 665 4886 5181, Salasana: 422490


Tapahtuma Facebookissa

Professori Mary S. Morgan pitää Helsingin yliopistossa avoimen luennon taloudellisesta mittaamisesta ja siitä, miten taloudelliset mittarit voivat tukea poliittista toimintaa.

Professori Mary S. Morgan London School of Economicsista pitää avoimen yleisöluennon Metsätalolla 25. elokuuta 2023. Luento, jonka otsikko on “Making Economic Concepts Fit for Public Action”, avaa taloudellisten käsitteiden ja mittareiden monimutkaista maailmaa ja kertoo näiden mittareiden syvistä vaikutuksista kansalaisten elämään ja poliittiseen ilmapiiriin.  

Aikakaudella, jolloin taloudelliset päätökset muovaavat ihmisten elämänlaatua ympäri maailmaa, on ensisijaisen tärkeää ymmärtää taloudellisia käsitteitä, kuten “köyhyys”, “kehitys” ja “kansantulo”. Professori Morganin luento kertoo, miten näitä käsitteitä luodaan ja valaisee niitä haasteita, joita syntyy, kun erilaisia tietolähteitä yhdistetään yhteen mittariin. Tämä ei ole vain tekninen kysymys. Sillä, miten käsitteitä “köyhyys”, “kehitys” ja “kansantulo” rakennetaan ja mitataan, on kouriintuntuvia vaikutuksia yksilöiden hyvinvointiin ja koko yhteiskuntaan. 

Taloudellisilla mittareilla ja niiden soveltamisella on suuri valta yhteiskunnassa. Ne vaikuttavat hallitusten politiikkaan, yritysten strategioihin ja yksilöiden toimintaan. Professori Morgan valaisee puheessaan taloudellisen mittaamisen monimutkaisuutta ja kertoo, mitä on tehtävä, jotta voimme käyttää näitä mittareita oikein ja edistääksemme yhteistä hyvää. 

Kuvittele, että voisimme kaikki osallistua keskusteluihin talouskasvusta, köyhyydestä ja eriarvoisuudesta ymmärtäen, miten näitä käsitteitä mitataan. Se antaisi meille mahdollisuuden arvioida kriittisesti politiikkaa, vaatia avoimuutta ja varmistaa, että johtajamme tekevät tietoon perustuvia päätöksiä yhteiskuntamme parantamiseksi. Professori Morganin puhe pyrkii lisäämään tätä ymmärrystä. 

Vierailuluento on osa ReSES Argumenta Distinguished Lectures -sarjaa, jonka järjestää Rethinking the Serviceability of Economics to Society (ReSES) -projekti. Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke pyrkii lisäämään keskustelua taloustieteen roolista yhteiskunnassa ja sen kyvystä vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.  

Mary S. Morgan 

Mary S. Morgan on taloustieteen historian ja filosofian Albert O. Hirschman -professori London School of Economicsissa. Hän on Elected Fellow British Academyssä, Overseas Fellow Hollannin Royal Academy of Arts and Science:ssa ja on tällä hetkellä Royal Economic Societyn puheenjohtaja (2023-24).  

Morgan on julkaissut laajasti yhteiskuntatieteellisestä mallintamisesta, havainnoinnista, mittaamisesta ja tapaustutkimuksista. Yksi hänen pitkäaikaisimmista kiinnostuksenkohteistaan on selvittää, miten yhteiskuntatieteellistä tutkimusta voidaan käyttää muutoksen aikaansaamiseen maailmassa. Hän on saanut juuri päätökseen ERC-tutkimusprojektin “Narrative Science”, jossa tutkitaan narratiivien käyttöä luonnontieteissä, ihmistieteissä sekä yhteiskuntatieteissä. 

Lisätiedot 

Anita Välikangas / Koordinaattori / anita.valikangas@helsinki.fi  
Jessica North / Viestintä / jessica.north@helsinki.fi  
 

LATEST upDATE
  • Taking Responsibility for Climate Change

    ReSES – Rethinking the Serviceability of Economics to Society warmly invites you to an exciting event that transcends traditional disciplinary boundaries, focusing on the critical intersection of ethics, economics, and politics in addressing the global challenge of climate change. Speakers: Date: Friday 26 April 2024Time: 16:15 – 18:00 Location: Think Lounge, Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, 00100 HelsinkiOnline…

    Read more


Contact us

via email
contact@reses-argumenta.fi

People

Follow us